Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työyhteisön toimivuuteen liittyvistä aihealueista voit valita allaolevista teemoista.

1. Työyhteisötaidot
- Esimiestaidot
- Alaistaidot
- Vuorovaikutustaidot
- Erilaisuus voimavaraksi

2. Voimaantumisen ABC; Itsetuntemus- ja tehokas stressinhallinta

3. Hyvinvoinnin johtaminen muutoksessa – tunnejohtaminen

4. Kiusaaminen työyhteisössä
- työpaikkakiusaaminen ilmiönä
- kiusaamisen muodot
- miten kiusaamista voi ehkäistä
- työturvallisuuslain edellytykset työpaikkakiusaamiseen puuttumiseksi

5. Tiimi voimakierteeseen – työyhteisön toiminnan kehittämistä toiminnallisten ryhmätehtävien avulla

6. Coaching

7. Fyysinen valmennus: UKK-kävelytestit, palaute + terveysliikuntasuositus

BMQ:n lähestymistapa aihealueisiin on käytännön läheinen ja ratkaisukeskeinen. Koulutukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia yhteistoiminnan kehittämistä tukevia elämyspedagogisia green care -menetelmiä apuna käyttäen luonnon olosuhteissa.