Hyvä työkunto -hanke / Osaava Kankaanpää

Tiedote 5.3.2013 BMQ/Hilkka Kokkonen – Hyvä työkunto -hanke/Osaava Kankaanpää

BMQ – voimavalmennus on BMQ -Hyvinvointi –ja laatuvalmennuksen kehittämä voimaantumiseen tähtäävä konsepti, joka perustuu henkilökohtaiseen voimavaratasapaino mittaukseen luotettavaa Firstbeat- teknologiaa hyväksi käyttäen.

Mittauksen tulosten perusteella henkilölle laaditaan yksilöllinen tulevaisuuden (n. vuoden ajan) jatkosuunnitelma, mikä tähtää kokonaisvaltaisen voimavaratasapainon saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Ohjelmaan sisältyy myös valmennus stressin syntytekijöistä, vaikutuksesta sekä hallintakeinoista. Ryhmävalmennuksessa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa edesauttaa tsemppipari, sekä ryhmätapaamiset. Valmennuksen keskeisenä ajatuksena on, että jokainen mukanaolija määrittää omat tavoitteensa tärkeille elämän osa-alueille, ja määrittelee pienimmän mahdollisen askeleen etenemiselle. Muutos etenee pienin askelin omat voimavarat huomioiden, samalla kokonaistyytyväisyys omaan elämään lisääntyy. Kun itselle tärkeät asiat on tiedostettu, fokusointi tapahtuu yleensä helposti ja kiireen tuntu helpottaa. Elämä muuttuu suorittamisen tunteesta enemmän nykyhetkestä nauttimiseksi.

Hyvä työkuntohankkeessa paikallinen liikuntaryhmän vastaava hoitaa viikkoliikuntaan liittyvän henkilökohtaistamisen Firstbeat palautteesta saadun informaation tasolle.

Stressin vaikutusta ei tiedosteta tarpeeksi. Hyvä itsetuntemus, positiivisen ajattelun taidot ja elämänasenne sekä hyvät työyhteisötaidot edesauttavat stressin ennaltaehkäisyssä. Stressitilan tunnistaminen riittävän ajoissa on tärkeää uupumisen ja masennustilan ennaltaehkäisemiseksi. Tällä tavoin voidaan edesauttaa merkittävästi työssäjaksamista ja jopa saada lisää työvuosia, ja jäädä tavoitteellisesti terveenä eläkkeelle nauttimaan hyvin ansaituista vapaavuosista.  Nykytutkimuksen mukaan työiässä koettu pitkäaikainen stressialtistus heikentää vanhuuden ajan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä.